NAJWIĘKSZY AGREGATOR WYDARZEŃ W STALOWEJ WOLI

 
Dzisiaj jest: 21-10-2017

Regulamin i Polityka Prywatności

§1 

1. Serwis wstalowejwoli.pl, zwany dalej Serwisem jest stroną internetową agregującą w jednym miejscu wszystkie ogólnodostępne wydarzenia publiczne odbywające się w mieście Stalowa Wola oraz powiecie stalowowolskim.

 

§2 


1. Dostęp do Serwisu jest bezpłatny, za pośrednictwem publicznej sieci Internet. 


§3 

1. Wydarzenia o charakterze publicznym organizowane przez instytucje samorządowe, kulturalne, społeczne, publiczne instytucje edukacyjne, stowarzyszenia i fundacje nie prowadzące działalności gospodarczej, organizacje pożytku publicznego, organizacje patriotyczne oraz ośrodki i kluby sportowe zamieszczane są w Serwisie bezpłatnie, chyba że szczegółowe warunki współpracy określono odrębną umową.

2. Wydarzenia o charakterze komercyjnym organizowane przez podmioty gospodarcze, osoby fizyczne, stowarzyszenia i fundacje prowadzące działalność gospodarczą, prywatne instytucje edukacyjne itp. mogą być zamieszczone w serwisie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie i podlegają opłacie zgodnie z cennikiem, chyba że szczegółowe warunki współpracy określono odrębną umową.

§4 

1. Serwis oraz zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w serwisie treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i wideo, kompilacje materiałów oraz opracowania stanowią własność serwisu wstalowejwoli.pl, wyłączając te, które stanowią odrębną własność innych producentów, dystrybutorów i usługodawców. To samo dotyczy wszelkich materiałów, które Serwis prezentuje na swoich kanałach w mediach społecznościowych oraz które dostarcza użytkownikom drogą elektroniczną, w postaci newslettera. 
2. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa w ust. 1, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalne - chyba, że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez podmiot uprawniony.

§5 

1. Treści publikowane w serwisie wstalowejwoli.pl nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu.
2. Właściciel Serwisu ma prawo odmówić publikacji wydarzenia w Serwisie jeśli jego charakter ma znamiona nielegalności, może powodować zgorszenie lub naruszać w jakikolwiek sposób przepisy prawa, normy społeczne i moralne, obrażać mniejszości narodowe lub etniczne, uczucia religijne lub inne dobre obyczaje.

§6 

1. Każdy z użytkowników Serwisu zobowiązany jest do korzystania z niego w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz postanowieniami niniejszego regulaminu, w szczególności do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystanie z usług Serwisu w sposób uciążliwy dla innych użytkowników, 
2. Niedopuszczalne są próby umieszczania w Serwisie oraz przekazywania administracji Serwisu materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem i z zasadami współżycia społecznego, treści wulgarnych, obscenicznych i pornograficznych, treści uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujące przemoc, nagannych moralnie, oraz nieuprawnionego korzystania z cudzego wizerunku, naruszających dobre obyczaje i zasady Netykiety. 

§7 

1. Serwisowi przysługuje wyłączne prawo ustalania zawartości Serwisu, w tym także prawo do jednostronnego, w każdym czasie, usunięcia i modyfikacji treści oraz funkcji Serwisu, uniemożliwienia użytkownikowi dostępu do Serwisu, zaprzestania prowadzenia Serwisu, a także każdej z jego usług, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. 
2. W przypadku niewykonania w całości lub w części, płatnej usługi reklamowej, z powodów wymienionych w pkt. 1 niniejszego paragrafu lub w wyiku awarii technicznej Serwisu, Właściciel zobowiązuje sie zwrócić reklamodawcy wszystkie poniesione przen niego koszty niewykonanej usługi reklamowej w wysokości proporcjonalnej do jakiej dana usługa reklamowa nie została wykonana. 

§8 

1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść, formę i rzetelność informacji, których źródłem nie jest sam Serwis. Dotyczy to przede wszystkim wydarzeń prezentowanych w Serwisie. Zapewniamy iż dołożymy wszelkich starań aby dane zgromadzone w Serwisie były rzetelne i sprawdzone, zastrzegamy jednak, że nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z winy podmiotów dostarczających informacje o wydarzeniach do Serwisu. Zgromadzone w Serwisie informacje publikowane są jedynie w charakterze informacyjnym.
2. Serwisnie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu.
3. Serwis wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego informacji odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności. 

§9 

1. Serwis nie udziela także żadnej gwarancji, iż wszystkie aplikacje i mechanizmy serwisu takie jak formularze, odnośniki, mechanizmy wyszukujące itp. będą działały w sposób prawidłowy. 
2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody jakie mogą powstać w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu powyższych mechanizmów.

§10

Serwis nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam, a także nie zwraca materiałów nie zamówionych.

§11

1. Zabrania się prób umieszczania w serwisie i rozpowszechniania za jego pośrednictwem: 
a) tekstów, fotografii oraz pozostałych multimediów objętych prawami innych osób - bez właściwego upoważnienia, w szczególności mamy tu na myśli prawa autorskie.
2. Instytucje i osoby zlecające publikację w serwisie tekstów, fotografii, plakatów bądź innych multimediów oświadczają, że są właścicielami ich praw autorskich i przekazują je Serwisowi w celu ich wykorzystania na stronie, bądź też, że zamieszczane teksty, fotografie bądź inne multimedia nie są objęte prawem autorskim.
2. Właściciel Serwisu jest upoważniony obciążyć osoby i instytucje łamiące punkt 1 niniejszego paragrafu wszelkimi kosztami związanymi z ewentualnymi roszczeniami osób których prawa zostały w ten sposób naruszone.

§12

1. W Serwisie stosujemy pliki cookies itp. mechanizmy do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, emisji reklam oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki coocies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe, a także, które kampanie reklamowe są efektywne. Dzięki nim wiemy, jaka grupa użytkowników odwiedza naszą stronę lub jest odbiorcą danej kampanii. Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą mieć wpływ na funkcjonalność naszego serwisu.

§13

1. Korzystanie z serwisu oznacza akceptacje regulaminu. 
2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie.
3. O zmianach niniejszego regulaminu informowani będą wyłącznie partnerzy Serwisu oraz reklamodawcy, których zmiana w regulaminie mogłaby bezopśrednio dotyczyć.

Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 czerwca 2017 r.